Image hosting by TinyPic

جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
جاده

جاده

مردادماه ۱۳۸۶

جاده چادگان(اصفهان) - سامان(چهارمحال و بختیاری)

این عکس را از داخل یک ماشین در حال حرکت در حالی که سرم را از پنجره بیرون کرده بودم گرفتم.


عکسهای پیشین

دشت

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

غروب نخل

امید

رزیف

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

عکسهای پیشین

ماهیگیر

خیاط

بچه های روستا

کمین

بهار

تعداد بازدیدکنندگان : 119123

موضوع بندی:
آرشیو: